Numerieke groot formaat displays voor Profinet

Met technische perfectie en innovatieve details is de serie S302 de norm geworden voor professionele grootformaatdisplays. Het uitgebreide typespectrum omvat displays met maximaal acht cijfers, karakterhoogtes van 57 tot 250 mm.

S302 Profinet White LED

Comfortable parametrisering

De parametrisering van de display vindt plaats in een eigen engineer framework, bijvoorbeeld Siemens TIA Portal. Dit geeft de mogelijkheid de parametersetting ook te maken in een geïnstalleerde situatie.


Integrated switch

Geïntegreerde Switch

De apparaten beschikken over twee RJ45 aansluitingen en een geïntegreerde IRT switch, conform klasse CC-C.


Smart-Dot functie

Bij het activeren van de Smart-Dot functie verschuift de display de decimaalpunt automatisch, zodat de waarde voor de komma volledig wordt weergegeven. De waarde na de komma wordt na instelling verkort of afgerond.
Voor de weergave van een datum of een code kunnen meerdere decimaalpunten worden weergegeven.


 
S302 Profinet Smart Dot

Verschillende weergave kenmerken

Waardes kunnen links of rechts uitgelijnd worden weergegeven. Ook staan verschillende blinkmogelijkheden tot uw beschikking.

Een automatische verandering van de weergave is zowel bij over- als onderschreden van twee instelbare drempelwaardes mogelijk. Wordt bijvoorbeeld de grenswaarde overschreden dan wordt deze blinkend weergegeven. Valt de waarde weer onder de grens dan wordt deze weer permanent lichtend weergegeven.

S302 Profinet Doublesided

Enkel- of dubbelzijdig leesbaar

De grootformaatdisplays zijn leverbaar met enkelzijdige of dubbelzijdige displays. De versies met dubbelzijdige displays hebben aan de voor- en achterkant een LED-display en tonen aan beide kanten dezelfde informatie.

Weergeven van over- /onderflow

Ontvangt de display vanwege het aantal tekens een niet weergeefbare waarde, verschijnt in de display:


Overflow
Underflow

Omreken functie

Een in de display vastgelegde formule geeft de mogelijkheid om de waarde van andere waardes weertegeven in andere eenheden. Bijvoorbeeld graad fahrenheit in graad celcius of kilogram in tonnen.

Voornullen

Het aantal weertegeven voornullen laat zich individueel instellen.

Uitgebreide tekenset

De tekenset bevat behalve cijfers ook de met zeven segmenten weer te geven letters en speciale tekens.


S302 Profinet with Dimension

Dimensiesymbolen

Displays met dimensiessymbolen zijn beschikbaar.


S302 Profinet