Digitale displays voor de industrie en visuele communicatie :: Siebert Group

Numerieke groot formaat displays

De LED-matrix van dit grootformaatdisplay is met clustertechnologie gerealiseerd. Het display heeft een karakterhoogte van 350 of 700 mm en kan van een afstand tot 140 of 280 meter worden gelezen. De grootformaatdisplays bestaan uit afzonderlijke modules die horizontaal en verticaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

img

Modulaire constructie

Bij karakterhoogtes van 350 of 700 mm zijn de behuizingen navenant groot. Om echter een veilig hanteren bij montage en inbedrijfstelling te garanderen, zijn de grootformaatdisplays van de serie S702 opgebouwd uit afzonderlijke displaymodules. De modules kunnen horizontaal en verticaal aan elkaar worden gekoppeld, zodat de regellengte en het aantal regels individueel kan worden bepaald.


img

Interfaces voor industriële datacommunicatie

De grootformaatdisplays ondersteunen de data-interfaces voor industriële communicatie: veldbussen, netwerktopologieën, seriële of parallelle interfaces en tevens aansturing met analoge signalen en impulsen (tellers).

img

Intern tweede display

Na het openen van de behuizing is in het display een tweede display zichtbaar. Hierop worden dezelfde waarden getoond als op het hoofddisplay. Het hoofddisplay hoeft bij ingebruikname en parametrisering niet zichtbaar te zijn – handig, vooral bij omvangrijke displays of op onbeschermde montagelocaties.

In de menumodus verschijnt er een menu op het tweede display. Via het menu kunnen de bedrijfsmodi, parameters en apparaatfuncties worden ingesteld. Ook kan er een vaste decimale punt worden gedefinieerd en kan worden ingesteld of er voorloopnullen moeten worden weergegeven en of er na het inschakelen van het display een test moet plaatsvinden.

img

Sensorvoeding

De displays hebben een spanningsbron om de sensoren of signaalgevers te voeden (displays met profibus-interface uitgezonderd). De spanningsbron kan ook als H-signaal voor de functie-ingangen dienen.

Functie-ingangen

De apparaten hebben PLC-compatibele functie-ingangen. Deze maken het mogelijk om, onafhankelijk van de signalen, via de data-interface de functies van het apparaat te activeren, zoals knipperen, onderdrukken van de weergave en verminderen van de LED-helderheid (displays met parallelle of profibus interface uitgezonderd).

Enkel- of dubbelzijdig leesbaar

De grootformaatdisplays zijn leverbaar met enkelzijdige of dubbelzijdige displays. De versies met dubbelzijdige displays hebben aan de voor- en achterkant een LED-display en tonen aan beide kanten dezelfde informatie.

img
img
imgSchakeluitgangen

De displays beschikken over potentiaalvrije schakeluitgangen. Een commando via de data-interface genereert een veegimpuls bij de schakeluitgang. Displays met een seriële interface of ethernetinterface kunnen bij het ontvangen van een datatelegram automatisch een veegimpuls genereren. De veegimpuls is geschikt voor het aansturen van een visuele of akoestische signaalgever om de aandacht te vestigen op een verandering van de informatie op het display (displays met parallelle of profibus interface uitgezonderd). Displays met een analoge ingang of telimpulsingang beschikken over schakeluitgangen voor de bovenste en onderste grenswaarde.

Tekens negeren

Als de weer te geven tekens in het datatelegram niet op de eerste positie beginnen, kan in het menu worden ingesteld hoeveel van de voorafgaande tekens moeten worden genegeerd. Op die manier kunnen de te gebruiken gegevens selectief worden geëvalueerd (geldt voor displays met een seriële data-interface).

imgUitgebreide tekenset

De tekenset bevat behalve cijfers ook de met zeven segmenten weer te geven letters en speciale tekens (geldt voor displays met een seriële interface of een veldbusinterface).

Projectie op maat

De displaymodules zijn ontworpen voor wandmontage of worden op draagsystemen gemonteerd. Het ontwerpen van de systemen vindt in overleg met de opdrachtgever plaats.


img
img