Displays voor de numerieke weergave

De digitale displays van de series S202 zijn ontworpen om in te bouwen in front- of bedieningspanelen. Met karakterhoogtes van 57 mm bij de numerieke versies zijn ze ook van grote afstand goed leesbaar.

S202 Profinet

Comfortable parametrisering

De parametrisering van de display vindt plaats in een eigen engineer framework, bijvoorbeeld Siemens TIA Portal. Dit geeft de mogelijkheid de parametersetting ook te maken een ingebouwde situatie.

Geïntegreerde Switch

De apparaten beschikken over twee RJ45 aansluitingen en een geïntegreerde IRT switch, conform klasse CC-C.


Integrated Switch

Uitgebreide tekenset

De tekenset heeft naast cijfersweergave ook de mogelijkheid om met zeven segment samengestelde letters en bijzondere tekens weertegeven.


Extended Character set

Weergeven van over- /onderflow

Ontvangt de display vanwege het aantal tekens een niet weergeefbare waarde, verschijnt in de display


Overflow / Underflow

Voornullen

Het aantal weertegeven voornullen laat zich individueel instellen.


Leading zeros

Smart-Dot functie

Bij het activeren van de Smart-Dot functie verschuift de display de decimaalpunt automatisch, zodat de waarde voor de komma volledig wordt weergegeven. De waarde na de komma wordt na instelling verkort of afgerond.
Voor de weergave van een datum of een code kunnen meerdere decimaalpunten worden weergegeven.


Smart dot

Verschillende weergave kenmerken.

Waardes kunnen links of rechts uitgelijnd worden weergegeven. Ook staan verschillende blinkmogelijkheden tot uw beschikking.

Een automatische verandering van de weergave is zowel bij over- als onderschreden van twee instelbare drempelwaardes mogelijk. Wordt bijvoorbeeld de grenswaarde overschreden dan wordt deze blinkend weergegeven. Valt de waarde weer onder de grens dan wordt deze weer permanent lichtend weergegeven.

Omreken functie

Een in de display vastgelegde formule geeft de mogelijkheid om de waarde van andere waardes weer te geven in andere eenheden. Bijvoorbeeld graad fahrenheit in graad celcius of kilogram in tonnen.

Dimensiesymbolen

De afgebeelde dimensiesymbolen zijn beschikbaar. Zie tabel voor technische informatie.


img